Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie
   Strona Główna Pracownicy GOPS Artykuły Pobierz Galeria Kontakt ePUAP BIPGrudzień 14 2018 17:11:19   
 Nawigacja
Strona Główna
Pracownicy GOPS
Artykuły
Pobierz
Galeria
Kontakt
Artykuły
ePUAP
BIP
Ochrona Danych Osobowych
 Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 265
Najnowszy Użytkownik: xdtvfdgtlj
 Witamy
Witaj na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie
39-103 Ostrów 225
e-mail: gops@ostrow.gmina.pl
tel. /17/ 22 35 768
Obszar działalności : teren gminy Ostrów - tj. sołectwa : Blizna, Wola Ociecka, Ocieka, Kamionka, Żdżary, Ostrów, Kozodrza, Skrzyszów, Borek Mały
  Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju ruszają od stycznia

Informacja Stowarzyszenia na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Titum" w Rzeszowie

 

titum

 

Drodzy Rodzice,

Od 1 stycznia 2019 roku zapraszamy na zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju.

Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) to specjalistyczne zajęcia, z których korzystanie przysługuje dzieciom z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi.

Podstawą do tego, aby dziecko mogło skorzystać z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, jest uzyskanie odpowiedniej opinii o takiej potrzebie. Dokument ten wystawiają poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Zajęcia będą prowadzone indywidualnie z dzieckiem. Godziny spotkań dopasowywane będą indywidualnie. 

Dziecko może korzystać z usprawniającej terapii do momentu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 

Więcej informacji i wstępne zapisy pod numerem tel.: 601 685 655

 

Prosimy dzwonić w tej sprawie w poniższe dni i godziny:

WTOREK 8:30-15:00

ŚRODA 8:30-15:00

CZWARTEK 13:00-19:00

Zapraszamy! 

  Pomoc Żywnościowa

logo

Pomoc Żywnościowa

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie informuje, że od dnia 23listopada 2018 r. w godz. 9.00 – 14.00,wydawana będzie żywność,
dla osób posiadających skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej
w
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018

 

Pomocą żywnościową objęte są rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy
o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

 • 1 402,00 zł - dla osoby samotnie gospodarującej

 • 1 056,00 zł - dla osoby w rodzinie

Zapraszamy zainteresowanych

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

  Warsztaty kulinarne

logo

 

Warsztaty kulinarne

 

GOPS w Ostrowie informuje, że w dniu 19 listopada 2018 w godz. 16:00-18:00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Ostrowie, odbędą się warsztaty kulinarne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018. Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

 

Zapraszamy!

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

  Sierownie do pomocy żywnościowej

 

logo

Pomoc Żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie informuje, że w dniach

7 - 16 listopada 2018 r. w godz. 7.30 – 15.30

będzie można uzyskać skierowanie dla osób chcących skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018

 

Pomocą żywnościową objęte mogą być rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

 • 1 402,00 zł - dla osoby samotnie gospodarującej

 • 1 056,00 zł - dla osoby w rodzinie

 

Zapraszamy zainteresowanych

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

  PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

 

logo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO

FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

 

 

PODROGRAM 2018

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 r; czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:

a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  wrzesień 2018 r; czerwiec 2019  Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Podkarpacki Bank Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa podkarpackiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

  Podprogram 2017

logo

PODPROGRAM 2017 – efekty

 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie przy współpracy z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.

2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);

 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),

 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),

 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),

 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),

 • tłuszcze (olej rzepakowy),

 • dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 1033 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Ostrów.

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 • 38,4075 ton żywności;

 • 3750 paczek żywnościowych;

 • 0 posiłków;

5. W ramach Podprogramu 2017 dla 91 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 5 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:

 

• Żywieniowe - 1 spotkanie dla 21 uczestników

• Kulinarne - 4 spotkania dla 70 uczestników

  Ochrona Danych Osobowych

 

Informacja o zbieraniu danych osobowych od osoby, której dotyczą

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie informuje że:

 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie, Ostrów 225, 39-103 Ostrów.

Inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowie, Ostrów 225, 39-103 Ostrów jest adw. Jakub Curzytek, tel.: 692616480, e-mail: kancelaria@adwokatcurzytek.pl

 

 

  Dobry Start

Wnioski o „Dobry Start” już od lipca

 

Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom. Wnioski można złożyć już od 1 lipca.

 

Program „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną .

Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową). Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

 

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

  Żywność

logo

 

W dniach 9-10 maja 2018r., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie rozdysponował wśród potrzebujących mieszkańców gminy Ostrów, 8 235 kg żywności przekazanej z Banku Żywności w Rzeszowie, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Dla jednej osoby było to 10,98 kg produktów. Żywność trafiła do 750 osób.

Paczki żywnościowe zawierały:

 • groszek z marchewką
 • fasolę białą
 • makaron
 • filet z makreli
 • cukier
 • szynkę wieprzową
 • szynkę drobiową
 • buraczki
 • powidła
 • ryż
 • mleko
 • olej
 • pasztet
 • koncentrat pomidorowy
 • oraz dodatkowo jogurty

O zainteresowaniu pomocą żywnościową, wśród osób potrzebujących, może świadczyć fakt, że została ona rozdana w przeciągu zaledwie półtorej dnia. Pomoc ta z pewnością przyczyniła się do zaspokojenia wielu potrzeb oraz pozwoliła zaoszczędzić sporo środków w budżetach rodzinnych.

Akcja rozdawania żywności powiązana była również z działaniami towarzyszącymi i edukacyjnymi. W urzędzie gminy, w ramach tych działań, organizowane były warsztaty oraz spotkania kulinarne i dietetyczne. Rozdawane były ulotki, broszury i plakaty.

Sprawne przewiezienie i magazynowanie żywności, dla mieszkańców naszej gminy, była możliwa dzięki pomocy Pana Marcina Chrobaka, właściciela firmy MARS z Ostrowa, oraz zaangażowaniu pracowników Urzędu Gminy i ZUK w Ostrowie.

  Pomoc żywnościowa

logo

 

Pomoc Żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie informuje, że od dnia
9 maja 2018 r. w Ostrowie (przy budynku UG) w godz. 8.00 – 15.00, wydawana będzie żywność dla osób skierowanych przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017.

 

Pomocą żywnościową objęte mogą być rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy
o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

 • 1 268,00 zł - dla osoby samotnie gospodarującej
 • 1 028,00 zł - dla osoby w rodzinie

 

Zapraszamy zainteresowanych

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

  Warsztatyy kulinarno - dietetyczne

GOPS w Ostrowie informuje, że w dniu 24 kwietnia 2018 r. w godz.  16:00 ; 18:00 w Urzędzie Gminy w Ostrowie ( sala narad) odbędą się warsztaty kulinarno - dietetyczne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017.

Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

 

Zapraszamy!

logo

Strona 1 z 6 1 2 3 4 > >>
 Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
 Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

GOPS
03/12/2012 11:02


Powered by v6.01.6 © 2003-2005
Shunt by:
64052 Unikalnych wizyt

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashionideas.icu